Get the Flash Player to see this rotator.

Bespovratna sredstva, edukacije, slobodna radna mjesta, natječaji... Saznajte sve na vrijeme!

  22.5.2015 13:41:16
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone "Podi"»
Predmet natječaja je prodaja određenog i u grafičkim prikazima iskazanog građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi», u okviru dijela prve prostorne cjeline određene Urbanističkim planom uređenja, a radi izgradnje gospodarsko – poslovnog i/ili gospodarsko – proizvodnog sadržaja suglasno određenjima Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone «Podi», I.i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Pod
  5.3.2015 10:19:28
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone "Podi Ražine"»
Na temelju Odluke Skupštine trgovačkog društva Podi Šibenik d.o.o. Šibenik održane dana 18. veljače 2015.g. trgovačko društvo Podi Šibenik d.o.o. Šibenik, objavljuje sljedeći: N A T J E Č A J za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi-Ražine» 1. Predmet natječaja je prodaja određenog i u grafičkim prikazima iskazanog građevinskog zemljišta po načelu „viđeno – kupljeno“ na području Gospodarske zone ...
  19.2.2015 14:33:25
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone «Podi»
Na temelju članka 48. stavak. 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 3. i članka 12. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi – Grad Šibenik («Službeni glasnik Grada Šibenika », broj 8/11 i 6/12), Gradonačelnik Grada Šibenika, objavljuje
  9.2.2015 14:37:46
Programi Europske unije za poduzetništvo
U organizaciji Europe Direct održat će se događanje na temu programa Europske unije za poduzetništvo, u četvrtak, 19. veljače s početkom u 11.30, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik. Predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske gospodarske komore te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije poduzetnicima iz regije predstavit će programe: COSME, ERASMUS+ za poduzetnike, Europsku...

Pretraživač:


GRAD ŠIBENIK        
    Poduzetnička zona
O zoni | Lokacija | Prometna povezanost
Namjena parcela | Poduzetnici u zoni | Download

Poduzetnički inkubator
Što je inkubator? | Ponuda | Poduzetnici u inkubatoru
F.A.Q. | DownloadFoto galerija

Arhiva vijesti

Korisni linkoviPODI-ŠIBENIK d.o.o.
Velimira Škorpika 17b
22000 Šibenik HR
T +385 22 218 041
F +385 22 200 948
OIB: 56846309370
info@podi-sibenik.com

    Dizajn: Kreator-ATK Izrada i programiranje: PRO WEB